היי לחברה היודעים עברית!

אם תוכלו לעזור לי לתרגם את התוסף WPFORO לעברית!
…אני אשמח… לא נותר לנו הרבה בכלל!
רק עוד 1200 לא תורגמו!
נסיים את זה מהר!

  • https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/wpforo/stable/he/default/?filters%5Bstatus%5D=untranslated

#editor-requests